doradcyzywieniowi działalność gospodarcza scaled - Czy muszę zakładać działalność gospodarczą?

Czy muszę zakładać działalność gospodarczą?

Osoba, której przychody z usług dietetycznych świadczonych z użyciem Programu DrDietman w żadnym miesiącu nie przekroczą 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2020 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2600 zł brutto, czyli 50% to 1300 zł brutto) i jeśli w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej, może świadczyć usługi poradnictwa żywieniowego bez potrzeby ich zgłaszania. Jeśli całość przychodów jest pobierana za pośrednictwem banku, wystarczy rozliczyć podatkowo osiągnięte przychody w zeznaniu rocznym. Natomiast jeśli Twoje przychody przekroczą w danym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli 1300 zł brutto, należy zarejestrować działalność gospodarczą.