doradcyzyw miesieczna pensja 1 scaled - Jakie działania obejmuje miesięczna opłata dla Doradcy? Czy określona opłata dotyczy jednorazowej usługi?

Jakie działania obejmuje miesięczna opłata dla Doradcy? Czy określona opłata dotyczy jednorazowej usługi?

Opłata nie odnosi się do jednorazowej usługi. Ustalone stawki miesięczne obejmują kompleksowe wykonanie usługi dla danego Klienta. Opłaty są pobierane z konta Klienta co miesiąc, w takiej samej wysokości. W każdym miesiącu trzeba podjąć określone działania na rzecz Klienta. W pierwszym miesiącu współpracy usługi obejmują ustalenie normy żywieniowej, zaproponowanie rozkładu i wielkości poszczególnych posiłków. W kolejnych miesiącach usługa obejmuje analizę zrealizowanych w danym miesiącu jadłospisów oraz udzielenie dwóch porad miesięcznie. Należy mieć jednak na uwadze, że Klient może być gotowy na wprowadzenie w życie tylko jednej zmiany.