doradcyzywiniowi na czym polega swiadczenie usług - Na czym polega świadczenie usług przez Doradcę Żywieniowego korzystającego z Programu DrDietman?

Na czym polega świadczenie usług przez Doradcę Żywieniowego korzystającego z Programu DrDietman?

Czynności wstępne – wykonywane jeden raz dla danego Klienta:

  1. Opracowanie indywidualnej normy żywieniowej dla Klienta

Doradca opracowuje normę zgodnie z posiadaną wiedzą o żywieniu człowieka i na podstawie uzyskanych informacji o Kliencie oraz wykonywanych przez Program analiz jego jadłospisów. Obejmują one wszystko, co spożył w okresie kolejnych siedmiu dni i są dalej nazywane jadłospisami zrealizowanymi. Norma obejmuje także wskazanie zalecanych wielkości spożycia produktów z określonych grup, których spożycie jest kontrolowane Piramidą Dobrego Odżywiania. 

Klient podaje dane o sobie, wymagane przez Program w trakcie rejestracji, oraz inne informacje o sobie, według żądania Doradcy. Powinny one obejmować podstawowe dane charakteryzujące osobę Klienta, jak: płeć, wiek, masa ciała, wzrost, choroby i dysfunkcje organizmu oraz wyniki sprawdzeń i badań lekarskich. 

Klient wpisuje jadłospisy do Programu samodzielnie lub, jeśli wybrano taką opcję umowy, przesyła je Doradcy w wiadomości celem ich wpisania do Programu przez Doradcę.  

Doradca wpisuje opracowaną normę żywieniową do Programu. Może być ona później zmieniana. 

  1. Opracowanie i uzgodnienie z Klientem dziennego planu posiłków

Powinien on obejmować wskazanie wszystkich posiłków, jakie będą zalecane przez Doradcę do codziennego spożywania przez Klienta, ze wskazaniem ich wielkości i składu oraz godziny spożycia. Wielkość posiłku jest określana poprzez podanie jego kaloryczności, natomiast skład poprzez podanie zalecanego spożycia w danym posiłku węglowodanów, białek i tłuszczów. 

Czynności powtarzane na stałe, wykonywane przez cały okres realizacji usługi:

  1. Systematyczne przekazywanie Klientowi: uwag, komentarzy i zaleceń (co miesiąc lub po każdym wpisaniu do Programu jadłospisów zrealizowanych z kolejnych siedmiu dni)

Opracowana norma żywieniowa i uzgodniony plan posiłków stanowią dla Klienta zalecony przez Doradcę wzorzec prawidłowego, zdrowego odżywiania się. Dalej Klient powinien spożywać produkty i potrawy, które jadał dotychczas. Powinien jednak spożywać posiłki według ustalonego planu i zestawiać je zgodnie ze wskazaniem zawartym w tym planie. Doradca nie powinien zaburzać naturalnego doboru pożywienia poprzez podawanie planów żywienia, bo byłoby to sprzeczne z naturalnym doborem jedzenia według apetytu i zniweczyłoby możliwy do osiągnięcia efekt. Wystarczy, że Klient dobierze sobie posiłki samodzielnie i zapozna się z ich analizami wykonywanymi przez Program. Tak uzyskane informacje oraz uwagi i zalecenia Doradcy pozwolą Klientowi na stopniowe uzyskiwanie coraz większej zgodności odżywiania z ustalonym wzorcem. Doradca powinien wskazywać produkty, spożywanie których zaleca Klientowi, jednak dla uniknięcia zaburzenia czerpania przyjemności z jedzenia, Doradca nie powinien proponować więcej niż dwóch zmian w odżywianiu miesięcznie. Po upływie roku lub dwóch lat wykonywania usługi u Klienta samoczynnie ukształtują się nowe, korzystne nawyki i upodobania żywieniowe oraz nastąpi wyraźna poprawa uregulowania poczucia apetytu, głodu i sytości. Pozwoli to Klientowi na samodzielny dobór pożywienia oraz jadanie do woli, co zapewni czerpanie z jedzenia możliwie największej dozy zdrowia i przyjemności. 

Taktyka postępowania Doradcy w wykonywaniu usługi wynika z materiałów metodycznych dostępnych pod niżej podanymi linkami oraz z książki Zbigniewa Młynarskiego „Jedz dobrze i nie tyj”.

Linki:

Więcej wkrótce!