Jak wykonuję usługę?

Piotr Rutkowski – relacja z wykonywania usługi poprawiania odżywiania pacjenta „zero”

Moim pacjentem „zero” jest Małgorzata Nowak (imię i nazwisko zmienione), osoba blisko trzydziestoletnia. Pani Małgorzata chciałaby zdrowo przytyć, ma bowiem nieznaczną niedowagę. W toku pierwszych rozmów z Panią Małgorzatą została Jej przekazana teza, że do czynników mających zasadniczy wpływ na odżywianie zaliczamy: odczuwanie apetytu, głodu i sytości oraz nawyki i upodobania żywieniowe. Dowiedziała się też, od dietetyka, że zarówno odczuwanie apetytu, głodu i sytości jak i kształtowanie nawyków i upodobań żywieniowych jest reakcją organizmu na jej odżywianie. Zgodziła się z trafnością opisanych tez. Postanowiła skorzystać z pomocy dietetyka, żeby wprowadzać w swoim odżywianiu zmiany, które spowodują ukształtowanie odczuwania apetytu, głodu i sytości oraz korzystnych nawyków i upodobań żywieniowych – sprzyjające dobremu odżywianiu – i tym sposobem spełnić swoje oczekiwania związane z odżywianiem. 

Wykonywanie usługi rozpocznie się od zapoznania się z odżywianiem Pani Małgorzaty i cechami Jej organizmu. Następnie dietetyk opracuje dostosowany do potrzeb Pani Małgorzaty wzorzec prawidłowego odżywiania się. Obejmuje on normę żywieniową oraz dzienny plan posiłków. W pierwszej kolejności zaproponuje zmiany zmierzające do zapewnienia regularnego zasilania organizmu w energię z pożywienia, co korzystnie ureguluje odczuwanie głodu.  Następnie pomoże wykształtować nawyk dobierania sobie właściwych porcji. W fazie końcowej będzie proponował zastępowanie niektórych spożywanych produktów bardziej wartościowymi i korzystniejszymi.   

Krok pierwszy – zapoznanie się z odżywianiem i cechami pacjenta 

Dietetyk zwrócił się do Pani Małgorzaty o spisanie i przekazanie pełnego menu wskazującego wszystko, co zostało spożyte w czasie siedmiu kolejnych dni. Poprosił także o wypełnienie i przesłanie ankiety zawierającej informacje niezbędne dla dobrego doboru zmian w odżywianiu. Ankieta i jadłospisy zostały zamieszczone poniżej. 

Ankieta:

Ankieta 1 - Jak wykonuję usługę?

Jadłospisy:

Jadłospis 1

Jadłospis 2

Jadłospis 3

Jadłospis 4

Jadłospis 5

Jadłospis 6

Jadłospis 7

Krok drugi – analiza odżywiania pacjenta

Dietetyk wpisał otrzymane dane i jadłospisy do Programu DrDietman. W tym celu założył konto Pacjenta w Programie i uzgodnił z Piotrem Rutkowskim, że Pani Małgorzata, jako jego pacjentka „zero” będzie korzystała z Programu nieodpłatnie. Podał jej też link do Programu oraz login i hasło dostępu. 

Następnie dietetyk zapoznał się analizami jadłospisów wykonanymi przez Program DrDietman, w postaci wykresu prezentującego zbilansowanie siedmiodniowego jadłospisu i Piramidy Dobrego Odżywiania oraz Kalografu dla każdego dnia (wykresy są widoczne pod poniższą wiadomością). Na tej podstawie i na podstawie swojej wiedzy o odżywianiu wyrobił sobie pogląd dotyczący prawidłowości odżywiania Pani Małgorzaty oraz kierunków pożądanych zmian. Wysłał do Pani Małgorzaty następującą wiadomość:

„Witam Pani Małgorzato,

Pani jadłospisy zostały wpisane do Programu DrDietman, który wykonał ich profesjonalną analizę. Z analizą tą można się zapoznać po uruchomieniu Programu (https://www.jedzdobrze.pl/drdietman/) i zalogowaniu się w nim używając loginu …………. hasła ……………. Warto je sobie obejrzeć i się nad nimi zastanowić.

Widać, że najważniejsza zmianą w Pani odżywianiu, od wprowadzenia której powinniśmy zacząć, jest doprowadzenie do zapewnienia regularnych dostaw energii. Organizm ich potrzebuje, bo bez regularnego zasilania energią, nie potrafi prawidłowo funkcjonować. Do tego opisana regularność ma zasadnicze znaczenie dla uregulowania odczuwania głodu. Głód potrafi być przykry, a nawet dręczący. Jednak u osoby odżywiającej się regularnie pojawia się tylko w czasie, gdy zbliża się pora posiłku. Wtedy jest korzystny, bo przypomina o jedzeniu oraz podnosi przyjemność czerpaną z jedzenia. Osoba głodna mówi – z przyjemnością coś przekąszę. 

Później pomyślimy o poprawieniu zbilansowania odżywiania i wprowadzeniu do codziennego menu produktów szczególnie korzystnych. 

Aktualnie opracowuje dla Pani normę żywieniową oraz dzienny plan posiłków czyli indywidualny wzorzec prawidłowego odżywiania się, którego wprowadzenie będzie naszym wspólnym celem, a zbliżanie się do niego będzie przyjemnością”.  

Pozdrawiam

Wykres paskowy:

Analiza ogólna paski - Jak wykonuję usługę?
Analiza ogólna piramida - Jak wykonuję usługę?

Kalografy (od 1 do 7 dnia):

Krok trzeci – opracowanie indywidualnego wzorca prawidłowego odżywiania się

Dietetyk na podstawie swojej najlepszej wiedzy opracowuje i wpisuje do Programu, na koncie Pani Małgorzaty indywidualnie dobraną normę żywieniową. Należy podkreślić, że na tym etapie dietetyk nie ustala normy na dzienną kaloryczność pożywienia. W jej miejsce wpisuje do Programu kaloryczność odpowiadającą średniej kaloryczności pożywienia wynikającą z otrzymanych jadłospisów. Ma świadomość, że w późniejszych etapach nastąpi ustalenie odpowiedniej kaloryczności sprzyjającej odzyskaniu i utrzymywaniu właściwej masy ciała z wykorzystaniem zjawiska homeostazy. 

Ustalona norma żywieniowa:

Następnie dietetyk wysłał do Pani Małgorzaty następującą wiadomość: 

„Witam Pani Małgorzato,

Opracowałem dla Pani indywidualną normę żywieniową, którą wpisałem do Programu. Proszę się z nią zapoznać, ponieważ odzwierciedla ona z dobrym przybliżeniem Pani zapotrzebowanie na poszczególne składniki odżywcze. Norma ta wraz z dziennym planem posiłków stanowi indywidualnie dobrany wzorzec prawidłowego odżywiania się. Przez dzienny plan posiłków rozumiemy ustalenie stałej liczby posiłków w ciągu dnia, oraz stałych godzin ich spożywania. Posiłków powinno być cztery dziennie, ewentualnie trzy. Przerwy pomiędzy nimi powinny być podobne. Proponuję zastanowienie się i zdecydowanie według jakiego planu dziennego będzie się Pani dalej odżywiać. 

W trakcie najbliższych czterech tygodni proponuję by odżywiała się Pani podobnie jak dotychczas. Czyli spożywa Pani te produkty, które jada Pani zwykle, dobierając sobie skład posiłków zgodnie z apetytem. Jednak warto starać się, żeby wielkość każdego posiłku była podobna. W tym celu należy w myślach podzielić całodzienne pożywienie na tyle porcji ile będzie jadane, i starać się spożywać porcje wynikające z tego podziału. Na tym etapie nie ma konieczności skrupulatnego przestrzegania zasady spożywania posiłków o danej wielkości, wystarczy dobierać je na wyczucie. Warto też starać się, żeby porcje tłuszczów były w każdym posiłku podobne. Z niecierpliwością czekam na spis menu za cztery tygodnie”. 

Pozdrawiam