Czy podjęcie proponowanych usług wymaga zgłoszenia komukolwiek a zwłaszcza zarejestrowania działalności gospodarczej  5 - Świadczenie usług poradnictwa żywieniowego w Programie DrDietman

Świadczenie usług poradnictwa żywieniowego w Programie DrDietman

Czy podjęcie proponowanych usług wymaga zgłoszenia komukolwiek, a zwłaszcza zarejestrowania działalności gospodarczej?

Nie ma takiej konieczności, jeśli dana osoba nie prowadziła własnej, zgłoszonej działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy oraz jej przychód nie osiągnie w żadnym miesiącu kwoty połowy najniższego wynagrodzenia, czyli obecnie wynoszącej 2 600 zł brutto. Trzeba jednak
pamiętać o wpisaniu osiągniętych przychodów do podatkowego zeznania rocznego.